Woongroep Afghaanse Ouderen

Een toenemend aantal Afghaanse ouderen in Nederland hebben behoefte aan zorg. In de Afghaanse cultuur is het gebruikelijk dat de naaste familie deze zorg overneemt. Wanneer dit te zwaar wordt, zijn er voor Afghaanse ouderen geen alternatieve zorgomgevingen afgestemd op de Afghaanse cultuur. De Woongroep Afghaanse Ouderen (WAO) wilt de belangen van deze groep ouderen behartigen en richt zich op een kleinschalige woon-zorgvoorziening, speciaal voor Afghaanse ouderen. Binnen dit concept staat begeleiding en zorg passend bij de Afghaanse cultuur- en geloofsaspecten voorop.

Ons doel? Een plek waar Afghaanse ouderen zich thuis voelen.

Woon-zorgvoorziening voor Afghaanse ouderen in Zaandam

Er is op dit moment de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor één van onze tien, betaalbare appartementen voor Afghaanse ouderen. Binnen deze appartementen wordt een kleinschalige woon-zorgvoorziening gerealiseerd voor onze doelgroep. Het appartement zal een individuele woonruimte hebben met sanitaire voorziening, die naar eigen smaak kan worden ingericht.

Meer lezen.

Onderzoek 

Om ons project zo goed mogelijk te kunnen realiseren, zijn wij erg benieuwd naar uw mening en behoeftes betreft woon-zorgomgevingen voor Afghaanse ouderen in Nederland.

Wilt u onderstaande vragenlijst invullen? Wij kunnen op deze wijze inventariseren op welke locaties de behoefte groot is.
Vul dan de vragenlijst hier in.