De Woongroep Afghaanse Ouderen

"Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de Afghaanse ouderen in de latere levensfase een zo goed mogelijk omgeving te bieden." 

De Woongroep Afghaanse ouderen (WAO) is onlangs vanuit overtuiging in het leven geroepen. De WAO staat voor de belangen van de Afghaanse ouderen in Nederland, omdat er voor deze groep ouderen geen initiatieven bestaan die rekening houden met hun specifieke behoeftes en cultuursensitief zijn in hun aanpak. De WAO wil daar verandering in brengen.
 
Wij streven ernaar om deze woongroepvoorzieningen op te zetten, zodat Afghaanse ouderen samen met elkaar kunnen wonen, met behoud van hun autonomie. De aangeboden hulp zal aangepast zijn aan de mate van zelfstandigheid van de bewoner. Zo creëren we een waardig leven met autonomie. Kortom: zorg op maat, wat aansluit bij de behoefte van de bewoner. 
 
Wij staan voor een klantgerichte en cultuurspecifieke woonzorg, binnen een kleinschalige setting, waarbij de Afghaanse ouderen samen met al hun uniekheden centraal staan. Het vertrouwde netwerk van familie, vrienden en kennissen uit de thuissituatie blijft zeer belangrijk. Wij zorgen er daarom voor dat hier ruimte voor is binnen de dagelijkse leefsituatie.
 
Missie
Primair willen wij klantgerichte en belevingsgerichte woonzorg aanbieden in een kleinschalige setting, waarbij de Afghaanse oudere in al zijn eigenheden qua cultuur, normen en waarden centraal staat. De organisatie ontwikkelt samenvattend een zorgaanbod op maat dat aansluit bij de beleving van de cliënt, specifiek de cliënt met een Afghaanse achtergrond. Kernwaarden daarbij zijn: (1) de cliënt staat centraal, (2) de organisatie is laagdrempelig, (3) er wordt gewerkt vanuit en aan structuur, rust en vertrouwen.