Het onderzoek naar de behoefte 

Wij streven ernaar om de behoefte voor een woongroep voor Afghaanse ouderen in Nederland te inventariseren, zodat wij een woongroepvoorziening kunnen realiseren die het beste past bij deze groep ouderen. Dit is alleen mogelijk, als u meedoet aan het onderzoek. Uw bijdrage aan het onderzoek is van groot belang.
 
De stichting zal de uitkomsten van het onderzoek alleen gebruiken ter ondersteuning van de plannen die bij de gemeente zijn ingediend.